GORKHA POLYTECHNIC COLLEGE & RESEARCH CENTRE
KOHALPUR-2, BANKE

Photo Gallery

Notice
Notice
Notice


कृषि स्नातक (B.Sc. Ag.) तहमा भर्ना सम्बन्धि सूचना

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनबाट सम्बन्धन प्राप्त यस गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिर्सच सेन्टर, कोहलपुर–२, बाँँकेमा कृषि स्नातक (B.Sc. Ag.) तहमा शैक्षिक–सत्र–२०७५-०७६ का लागि नयाँँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कृषि संकाय, रामपुरले कृषि स्नातक (B.Sc. Ag.) अध्ययनको लागि मिति २०७५-०९-१४ गते शनिवारका दिन लिईएको प्रवेश परीक्षामा संलग्न भई उत्तीर्ण भएका इच्छुक विद्यार्थीहरुले यस कलेजमा भर्नाका लागि मिति २०७५-०९-१८ गतेदेखि आवेदन फारम दिन सक्ने ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गरिन्छ । साथै तपशिलमा उल्लेखित ठेगानामा ईमेल मार्फत पनि आवेदन फारम भरी पठाउन सकिनेछ ।

Application Form:- Download Here...
E-mail Address: gups@gorkhaschool.com


नोटः
विद्यार्थीहरुले लिएका आवेदन फारम मध्येबाट कृषि संकाय, रामपुरले प्रकाशित गरेको मेरिट लिष्टको आधारमा भर्नाका लागि २०७५ पौष २५ गते नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।

भर्ना हुँदा आवश्यक प्रमाणपत्रहरु -:

१. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
२. एस.ई.इ. वा सो सरह परीक्षाको मार्कसिट तथा चारित्रिक प्रमाणपत्र ।
३. आई.एस्सी. वा १०+२ वा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको तहको ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, समानस्तर निर्धारणको प्रमाणपत्र र मूल प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रमाणपत्र (Provisional Certificate) ।
४. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति । .


Our

Photo Gallery

logo